Prohibitie 2016

Prohibitia 2016 – pe scurt:

Conform proiectului de Ordin publicat pe site-ul ANPA privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii in anul 2016 pescuitul la stiuca este interzis in perioada 10 februarie – 15 martie inclusiv, cu respectarea prevederilor art. (1).

La Articolul 1, alineatul 1 din respectivul Ordin se precizeaza caSe instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 10 aprilie – 08 iunie inclusiv,
iar în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 10 aprilie – 24 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.

Ca perioade si zone interzise pescuitului la stiuca trebuie luat in considerare si Art. 4. care la pct. (1) precizeaza ca “În zonele de refacere biologică/zonele de protecţie sunt interzise: a) pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice“.

Aceste zone de refacere biologica sau zone de protectie sunt detaliate la Art. 3

Se declară zone de refacere biologică/zone de protecţie pentru resursele acvatice vii următoarele:

 1. Se declară zone de refacere biologică/zone de protecţie pentru resursele acvatice vii următoarele:
  a) pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca-Costeşti şi confluenţa cu râul Elan, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (2);
  b) pe Dunărea Veche sectorul cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 şi până la confluenţa cu canalul Răducu, tot timpul anului;
  c) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheş, tot timpul anului;
  d) lacurile Erenciuc şi Zmeica, tot timpul anului;
  e) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe în zona rectificată (Uzlina) cuprinsă între km 84 şi km 65, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea în mediul acvatic a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
  f) pe braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie – 13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 01 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
  g) pe Dunăre, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5 – 65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi Pluton) pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie – 13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
  h) pe braţul Borcea, zona km 37 – 41 ( Stelnica – Feteşti), pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie -13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
  i) zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, tot timpul anului;
  j) zona Rezervaţiei Marine Vama Veche -2 Mai, delimitată de coordonatele:
  NV: 43° 47′ lat. N şi 28° 35′ 18″ long. E;
  NE: 43° 47′ lat. N şi 28° 40′ long. E;
  SV: 43° 44′ 20″ lat. N şi 28° 35′ 18″ long. E;
  SE: 43° 44′ 20″ lat. N şi 28° 40′ long. E
  şi a cărei limită dinspre mal este balizată, tot timpul anului;