Fara setci in Delta Dunarii !

setca

O veste care ne bucura este recenta modificare la Ordinul privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2017 pe care o publicam mai jos:

Modificări survenite la Ordinul privind stabilirea perioadelor şi zonelor de
prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în
anul 2017

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării informează despre publicarea în Monitorul Oficial
nr.  269/18  aprilie  2017  a  Ordinului  comun  al  Ministrului  Agriculturii  şi  Dezvoltării  Rurale  şi
Ministrului  Mediului  cu  nr.  95/627/aprilie  2017  pentru  modificarea  Ordinului  ministrului
agriculturii  şi  dezvoltării  rurale  şi  al  viceprim-ministrului,  ministrului  mediului,  nr.12/144/2017
privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie
a resurselor acvatice vii în anul 2017, după cum urmează:

La articolul 9, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
,, (3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele de
pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei << Delta Dunării>>, în perioada 1 iunie-31 august inclusiv .”

Textul  integral  al  Ordinului  privind  prohibiţia  pescuitului  în  anul  2017  este  disponibil  pe  site-ul
oficial al ARBDD. Click AICI !

Pescuit la stiuca

northernpike1

Conform ordinului referitor la prohibitia pe anul 2017, pana pe 31 Martie pescuitul la stiuca este permis.

Mai jos un extras din ordinul respectiv:

========

CAPITOLUL II –  Specii şi perioade de prohibiţie:

a) ştiuca, pe o durată de 35 zile, în perioada 10 februarie – 15 martie inclusiv, cu respectarea
prevederilor art. (1);

========

Asadar, fire intinse va dorim !

 

 

SOLUNAR 2017 – PESCUIT

Mai jos este prezentat solunarul aferent anului 2017:

solunar-complet-2017Statistici pe scurt:

Ianuarie:

 • Total zile: 31
 • Sanse foarte bune: 5
 • Sanse bune: 9
 • Sanse slabe: 17

Februarie:

 • Total zile: 28
 • Sanse foarte bune: 5
 • Sanse bune: 8
 • Sanse slabe: 15

Martie:

 • Total zile 31
 • Sanse foarte bune: 6
 • Sanse bune: 9
 • Sanse slabe: 16

Aprilie:

 • Total zile: 30
 • Sanse foarte bune: 6
 • Sanse bune: 8
 • Sanse slabe: 16

Mai:

 • Total zile: 31
 • Sanse foarte bune: 6
 • Sanse bune: 8
 • Sanse slabe: 17

Iunie:

 • Total zile: 30
 • Sanse foarte bune: 6
 • Sanse bune: 8
 • Sanse slabe: 16

Iulie:

 • Total zile: 31
 • Sanse foarte bune: 6
 • Sanse bune: 8
 • Sanse slabe: 16

August:

 • Total zile: 31
 • Sanse foarte bune: 6
 • Sanse bune: 8
 • Sanse slabe: 17

Septembrie:

 • Total zile: 30
 • Sanse foarte bune: 6
 • Sanse bune: 8
 • Sanse slabe: 16

Octombrie:

 • Total zile: 31
 • Sanse foarte bune: 6
 • Sanse bune: 8
 • Sanse slabe: 17

Noiembrie:

 • Total zile: 30
 • Sanse foarte bune: 5
 • Sanse bune: 10
 • Sanse slabe: 15

Decembrie:

 • Total zile: 31
 • Sanse foarte bune: 5
 • Sanse bune: 10
 • Sanse slabe: 16

Permise pescuit sportiv ARBDD

pms

Eliberarea permiselor de pescuit recreativ sportiv in perimetrul ARBDD pentru anul 2017 se face gratuit pentru toate categoriile de persoane fizice conform Legii 1/2017.

Puteti obtine permisele astfel:

 • Cu ajutorul automatelor amplasate in sediul ARBDD ( acces NON-STOP );
 • Prin intermediul site-ului oficial, sectiunea permise online.

De asemenea se ofera gratuitate si pentru :

Permis de acces in rezervatie:

Persoanele pentru care se acceptă, la control, permise ARBDD de acces gratuite sunt: elevii, studenţii, pensionarii, veteranii de război, foştii deţinuţi politici, urmaşii eroilor martiri şi răniţii din Revoluţia din decembrie 1989, persoane fizice care au domiciliul în perimetrul rezervaţiei sau în localităţile limitrofe (localităţi care au terenul administrativ integral sau parţial în interiorul rezervaţiei) (ORDINUL Nr. 610 din 19 mai 2009).

Permise pentru nave si ambarcatiuni:

Persoane pentru care se acceptă, la control, permise ARBDD gratuite pentru nave şi ambarcaţiuni sunt persoane fizice care au domiciliul în perimetrul rezervaţiei sau în localităţile limitrofe – localităţi care au terenul administrativ integral sau parţial în interiorul rezervaţiei (H.G. 538 / 2015).

In continuare ramane valabila taxa de acces auto.

Click aici —>>>Acceseaza sectiunea permise ARBDD ! <<<—Click aici

 

 

 

 

 

 

Prohibitie 2017

nofishing

A aparut pe site-ul ANPA Proiectul de ORDIN privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii in anul 2017. Iata mai jos un mic extras din acesta:

CAPITOLUL I – Zone şi perioade de prohibiţie

Art. 1 -(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv
şi  familial  al  oricăror  specii  de  peşti,  crustacee,  moluşte  şi  al  altor  vieţuitoare  acvatice  în
habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 01 aprilie30 mai inclusiv,
iar în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în
perioada 01 aprilie – 15 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
(2)  Se  interzice  pescuitul  în  scop  comercial  şi  recreativ/sportiv  al  oricăror  specii  de  peşti,
crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în râul Prut şi în zonele inundate permanent
sau temporar ale acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca – Costeşti, pe o durată de 60
de zile, în perioada 01 aprilie – 30 mai inclusiv.
(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de
peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în faţa gurii Dunării – Meleaua Sfântu
Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 01 aprilie –30 mai inclusiv.
Art. 2 – În Complexul Razim – Sinoe şi lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru
pescuitul  în  scop  comercial  şi  recreativ/sportiv  al  oricăror  specii  de  peşti  şi  alte  vieţuitoare
acvatice, pe o durată de 60 de zile, în perioada 01 aprilie –30 mai inclusiv.

=====================================================

CAPITOLUL II –  Specii şi perioade de prohibiţie

Art. 6- (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al
altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:
a) ştiuca, pe o durată de 35 zile, în perioada 10 februarie – 15 martie inclusiv, cu respectarea
prevederilor art. (1);
b) pietrarul (Zingel zingel),fusarul(Zingel strebel), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni),
cernuşca  (Petroleuciscus  borysthenicus/Leucisus  borysthenicus),  şalăul  vărgat  (Stizostedion
volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de baltă
(Proterorhinus  marmoratus),  guvidul  (Neogobius  syrman),  zglăvoaca  răsăriteană  (Cottus
poecilopus),  lostriţa  (Hucho  hucho),  mihalţul  (Lota  lota)  şi  caracuda  (Carassius  carassius),
precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la  Ordonanţa de  urgenţă a
Guvernului  nr.  57/2007  privind  regimul  ariilor  naturale  protejate,  conservarea  habitatelor
naturale,  a  florei  şi  faunei  sălbatice,  aprobată  cu  modificări  şi  completări  prin  Legea  nr.
49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, tot timpul anului;
c) coregonul, păstrăvul de mare (somonul de Marea Neagră), lipanul, tot timpul anului;
d) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data 01 ianuarie
până la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 septembrie până pe 31 decembrie;
e) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific;     f) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1
iulie -31 august inclusiv.
(2) În apele Mării Negre se interzic:
a) prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul specializat al rechinului cu traul,
ohane şi paragate, precum şi capturarea, deţinerea şi comercializarea acestuia, de la data
01 ianuarie până la 31  ianuarie inclusiv şi în perioada 15 octombrie – 30 noiembrie inclusiv;
b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;
c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific;
d) pescuitul guvizilor, pe o durată de 31 de zile, în perioada 1 mai – 31 mai inclusiv;
e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor
accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economică exclusivă).
(3)  Pescuitul  calcanului  se  supune  dispoziţiilor  Regulamentulului  (UE)  nr…….  al  Consiliului
din ……..de stabilire, pentru 2017, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte
și grupe de stocuri de pești din Marea Neagră.
(4)  Pentru  pescuitul  calcanului  se  folosesc  unelte  (setci)  cu  dimensiunea  ochiului  de  plasă
egală sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor
fi reţinute pe timpul pescuitului va fi de cel puţin 45 cm (lungime totală).
(5) Prin excepţie de la prevederile art. 1, alin. (1) speciile marine de peşti altele decât cele
prevăzute la  alin. (2) şi (3) din prezentul articol sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu
folosirea uneltelor specifice autorizate;
(6)  Capturarea  rapanei  (Rapana  venosa)  este  permisă  tot  timpul  anului.  Utilizarea  “beam
traulului”  în  perioada  de  prohibiţie  a  speciilor  demersale  se  face  cu  obligativitatea  notificării
Agenţiei  Naţionale  pentru  Pescuit  şi  Acvacultură  la  fiecare  ieşire/intrare  în  port  a
ambarcaţiunilor,  pentru  verificarea  eventualelor  capturi  accidentale  de  calcan,  cu  excepția
teritoriului Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”  până la izobata de 20 m.
Art.  7-  Prohibiţia  pescuitului  în  scop  comercial,  familial  şi  recreativ/sportiv  a  scrumbiei  de
Dunăre se stabileşte, pe sectoare astfel:
a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe
o durată de 10 zile, în perioada 14 aprilie –23 apilie inclusiv;
b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km
238, pe o durată de 20 de zile, în perioada 20 aprilie – 09 mai inclusiv;
c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km
845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 01mai –30 mai inclusiv;
d) în conformitate cu prevederile legale  în vigoare în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta
Dunării se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maxim 2 setci în perioada
04 apilie –13 apilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 763/2015 pentru
aprobarea Planului de Management şi a Regulamentului Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”.
e) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice ( sânger, novac,
cosaş) se pot reţine în vederea valorificării.

=====================================================

Documentul integral poate fi gasit aici !

=====================================================

 • Concluzii pe scurt:

tabel-proh

 

 

 

 

 

 

 

 

PESCUIT SPORTIV 2017

PERMISE PESCUIT SPORTIV 2017

Avand in vedere “anularea” celor 120 de taxe, si a confuziei create de noua guvernare, am incercat sa aflam cat mai multe despre conditiile de pescuit din 2017. Din pacate site-ul ANPA ofera un scurt anunt informativ, si anume:

Până la emiterea de către Agenția Naționala pentru Pescuit și Acvacultura a permiselor de pescuit recreativ pentru anul 2017, pescuitul recreativ in habitatele piscicole naturale, cu excepția Rezervației  Biosferei Delta Dunării, se va desfășura pe baza permiselor de pescuit recreativ care au avut valabilitate in anul 2016.

Fire Intinse !

Momeala vie in Delta Dunarii

Vizitarea Deltei Dunarii implica aproape intodeauna achizitionarea de momeli pentru pescuit. Tulcea este considerata poarta de intrare in delta, prin urmare numarul magazinelor de pescuit este pe masura. Cel mai important loc in care veti gasi momeli este zona giratoriului din “bariera Mahmudiei”. Daca opriti in Tulcea si intrebati de “bariera Mahmudiei” este aproape imposibil sa nu fiti directionat de localnici catre acest loc.

Aici veti gasi vreo 7-8 magazine cu articole de pescuit. Urmariti harta atasata pentru o mai buna orientare.

Pentru mai multe informatii puteti lasa comentariu mai jos.

Fir intins !

mmv

Aviz Pescuit Frontiera – Tulcea

Obtinerea avizului pentru pescuit recreativ sportiv in apele de frontiera apartinand Judetului Tulcea se face astfel:

Va veti prezenta la sediul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera Tulcea, din strada Isaccei, Nr. 103.

Va trebui sa aveti la indemana copie dupa cartea de identitate si copie dupa permisul de pescuit eliberat de ARBDD – Tulcea.

Se va completa la fata locului un formular / cerere tipizata si in aproximativ 10 minute aveti avizul pentru frontiera in buzunar.

NU SE PERCEP TAXE, eliberarea este gratuita.

Avizul de frontiera se elibereaza oricarei persoane care prezinta copiile enumerate mai sus indiferent de judetul din care provin. Acesta este valabil doar pentru apele ce constituie frontiera de stat, cuprinse pe teritoriul judetului Tulcea.

Nu am informatii daca se elibereaza si online.

–Nu uitati, pentru acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii aveti nevoie de urmatoarele documente:

– Carte de identitate;

======================================================

– Permis de pescuit recreativ – sportiv ( eliberat de ARBDD )

– (anual) cu valabilitate până la 31 dec – 30 LEI/ Persoană
– (anual) cu valabilitate până la 31 dec – 10 LEI/ Elev, Student, Persoană cu handicap uşor şi mediu ;

======================================================

– Permis de acces in rezervatie pentru turisti ( eliberat de ARBDD )

– cu valabilitate o zi – 5 LEI/ Persoană
– cu valabilitate un sejur (max. o săptămână) – 15 LEI/ Persoană
– (anual) cu valabilitate până la 31 dec – 30 LEI/ Persoană;

======================================================

– Permis de acces pentru nave si ambarcatiuni ( eliberat de ARBDD )

cu valabilitate un sejur (max. o săptămână) – 20 LEI/ Navă; Ambarcaţiune
– (anual) cu valabilitate până la 31 dec – 100 LEI/ Navă; Ambarcaţiune;

======================================================

– Avizul politiei de frontiera.

======================================================

Toate documentele de la ARBDD se pot obtine si online. Click aici pentru a cumpara permise.

Anunturi pescaresti

Salut !

Am lansat in versiunea de test o pagina de anunturi pentru pescari. Puteti posta aici anunturi pe diferite categorii pentru produse noi sau second-hand, produse hand-made, nade, momeli, etc.

Va invitam sa folositi cu incredere aceasta platforma absolut gratuita.

Fir Intins.

mulink

 

 

 

Vezi anunturi [ AICI ]

Liber la pescuit

In perioada 1 mai-30 iunie 2016 Primaria Tulcea permite pescuitul sportiv pe Lacul Ciuperca in urmatoarele conditii:

Taxa pescuit 12 ore = 5 lei pentru pensionari si 10 lei pentru cei care nu fac parte din aceasta categorie.

Se pot retine maxim 3 kilograme de peste din orice specie.

Se poate pescui doar cu o undita cu maxim doua carlige.

Taxa se achita pe mal, zona spre calea ferata.

Fire intinse!

descărcare