Pescuit la stiuca

northernpike1

Conform ordinului referitor la prohibitia pe anul 2017, pana pe 31 Martie pescuitul la stiuca este permis.

Mai jos un extras din ordinul respectiv:

========

CAPITOLUL II –  Specii şi perioade de prohibiţie:

a) ştiuca, pe o durată de 35 zile, în perioada 10 februarie – 15 martie inclusiv, cu respectarea
prevederilor art. (1);

========

Asadar, fire intinse va dorim !

 

 

SOLUNAR 2017 – PESCUIT

Mai jos este prezentat solunarul aferent anului 2017:

solunar-complet-2017Statistici pe scurt:

Ianuarie:

 • Total zile: 31
 • Sanse foarte bune: 5
 • Sanse bune: 9
 • Sanse slabe: 17

Februarie:

 • Total zile: 28
 • Sanse foarte bune: 5
 • Sanse bune: 8
 • Sanse slabe: 15

Martie:

 • Total zile 31
 • Sanse foarte bune: 6
 • Sanse bune: 9
 • Sanse slabe: 16

Aprilie:

 • Total zile: 30
 • Sanse foarte bune: 6
 • Sanse bune: 8
 • Sanse slabe: 16

Mai:

 • Total zile: 31
 • Sanse foarte bune: 6
 • Sanse bune: 8
 • Sanse slabe: 17

Iunie:

 • Total zile: 30
 • Sanse foarte bune: 6
 • Sanse bune: 8
 • Sanse slabe: 16

Iulie:

 • Total zile: 31
 • Sanse foarte bune: 6
 • Sanse bune: 8
 • Sanse slabe: 16

August:

 • Total zile: 31
 • Sanse foarte bune: 6
 • Sanse bune: 8
 • Sanse slabe: 17

Septembrie:

 • Total zile: 30
 • Sanse foarte bune: 6
 • Sanse bune: 8
 • Sanse slabe: 16

Octombrie:

 • Total zile: 31
 • Sanse foarte bune: 6
 • Sanse bune: 8
 • Sanse slabe: 17

Noiembrie:

 • Total zile: 30
 • Sanse foarte bune: 5
 • Sanse bune: 10
 • Sanse slabe: 15

Decembrie:

 • Total zile: 31
 • Sanse foarte bune: 5
 • Sanse bune: 10
 • Sanse slabe: 16

Permise pescuit sportiv ARBDD

pms

Eliberarea permiselor de pescuit recreativ sportiv in perimetrul ARBDD pentru anul 2017 se face gratuit pentru toate categoriile de persoane fizice conform Legii 1/2017.

Puteti obtine permisele astfel:

 • Cu ajutorul automatelor amplasate in sediul ARBDD ( acces NON-STOP );
 • Prin intermediul site-ului oficial, sectiunea permise online.

De asemenea se ofera gratuitate si pentru :

Permis de acces in rezervatie:

Persoanele pentru care se acceptă, la control, permise ARBDD de acces gratuite sunt: elevii, studenţii, pensionarii, veteranii de război, foştii deţinuţi politici, urmaşii eroilor martiri şi răniţii din Revoluţia din decembrie 1989, persoane fizice care au domiciliul în perimetrul rezervaţiei sau în localităţile limitrofe (localităţi care au terenul administrativ integral sau parţial în interiorul rezervaţiei) (ORDINUL Nr. 610 din 19 mai 2009).

Permise pentru nave si ambarcatiuni:

Persoane pentru care se acceptă, la control, permise ARBDD gratuite pentru nave şi ambarcaţiuni sunt persoane fizice care au domiciliul în perimetrul rezervaţiei sau în localităţile limitrofe – localităţi care au terenul administrativ integral sau parţial în interiorul rezervaţiei (H.G. 538 / 2015).

In continuare ramane valabila taxa de acces auto.

Click aici —>>>Acceseaza sectiunea permise ARBDD ! <<<—Click aici

 

 

 

 

 

 

Prohibitie 2017

nofishing

A aparut pe site-ul ANPA Proiectul de ORDIN privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii in anul 2017. Iata mai jos un mic extras din acesta:

CAPITOLUL I – Zone şi perioade de prohibiţie

Art. 1 -(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv
şi  familial  al  oricăror  specii  de  peşti,  crustacee,  moluşte  şi  al  altor  vieţuitoare  acvatice  în
habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 01 aprilie30 mai inclusiv,
iar în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în
perioada 01 aprilie – 15 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
(2)  Se  interzice  pescuitul  în  scop  comercial  şi  recreativ/sportiv  al  oricăror  specii  de  peşti,
crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în râul Prut şi în zonele inundate permanent
sau temporar ale acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca – Costeşti, pe o durată de 60
de zile, în perioada 01 aprilie – 30 mai inclusiv.
(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de
peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în faţa gurii Dunării – Meleaua Sfântu
Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 01 aprilie –30 mai inclusiv.
Art. 2 – În Complexul Razim – Sinoe şi lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru
pescuitul  în  scop  comercial  şi  recreativ/sportiv  al  oricăror  specii  de  peşti  şi  alte  vieţuitoare
acvatice, pe o durată de 60 de zile, în perioada 01 aprilie –30 mai inclusiv.

=====================================================

CAPITOLUL II –  Specii şi perioade de prohibiţie

Art. 6- (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al
altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:
a) ştiuca, pe o durată de 35 zile, în perioada 10 februarie – 15 martie inclusiv, cu respectarea
prevederilor art. (1);
b) pietrarul (Zingel zingel),fusarul(Zingel strebel), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni),
cernuşca  (Petroleuciscus  borysthenicus/Leucisus  borysthenicus),  şalăul  vărgat  (Stizostedion
volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de baltă
(Proterorhinus  marmoratus),  guvidul  (Neogobius  syrman),  zglăvoaca  răsăriteană  (Cottus
poecilopus),  lostriţa  (Hucho  hucho),  mihalţul  (Lota  lota)  şi  caracuda  (Carassius  carassius),
precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la  Ordonanţa de  urgenţă a
Guvernului  nr.  57/2007  privind  regimul  ariilor  naturale  protejate,  conservarea  habitatelor
naturale,  a  florei  şi  faunei  sălbatice,  aprobată  cu  modificări  şi  completări  prin  Legea  nr.
49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, tot timpul anului;
c) coregonul, păstrăvul de mare (somonul de Marea Neagră), lipanul, tot timpul anului;
d) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data 01 ianuarie
până la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 septembrie până pe 31 decembrie;
e) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific;     f) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1
iulie -31 august inclusiv.
(2) În apele Mării Negre se interzic:
a) prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul specializat al rechinului cu traul,
ohane şi paragate, precum şi capturarea, deţinerea şi comercializarea acestuia, de la data
01 ianuarie până la 31  ianuarie inclusiv şi în perioada 15 octombrie – 30 noiembrie inclusiv;
b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;
c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific;
d) pescuitul guvizilor, pe o durată de 31 de zile, în perioada 1 mai – 31 mai inclusiv;
e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor
accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economică exclusivă).
(3)  Pescuitul  calcanului  se  supune  dispoziţiilor  Regulamentulului  (UE)  nr…….  al  Consiliului
din ……..de stabilire, pentru 2017, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte
și grupe de stocuri de pești din Marea Neagră.
(4)  Pentru  pescuitul  calcanului  se  folosesc  unelte  (setci)  cu  dimensiunea  ochiului  de  plasă
egală sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor
fi reţinute pe timpul pescuitului va fi de cel puţin 45 cm (lungime totală).
(5) Prin excepţie de la prevederile art. 1, alin. (1) speciile marine de peşti altele decât cele
prevăzute la  alin. (2) şi (3) din prezentul articol sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu
folosirea uneltelor specifice autorizate;
(6)  Capturarea  rapanei  (Rapana  venosa)  este  permisă  tot  timpul  anului.  Utilizarea  “beam
traulului”  în  perioada  de  prohibiţie  a  speciilor  demersale  se  face  cu  obligativitatea  notificării
Agenţiei  Naţionale  pentru  Pescuit  şi  Acvacultură  la  fiecare  ieşire/intrare  în  port  a
ambarcaţiunilor,  pentru  verificarea  eventualelor  capturi  accidentale  de  calcan,  cu  excepția
teritoriului Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”  până la izobata de 20 m.
Art.  7-  Prohibiţia  pescuitului  în  scop  comercial,  familial  şi  recreativ/sportiv  a  scrumbiei  de
Dunăre se stabileşte, pe sectoare astfel:
a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe
o durată de 10 zile, în perioada 14 aprilie –23 apilie inclusiv;
b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km
238, pe o durată de 20 de zile, în perioada 20 aprilie – 09 mai inclusiv;
c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km
845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 01mai –30 mai inclusiv;
d) în conformitate cu prevederile legale  în vigoare în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta
Dunării se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maxim 2 setci în perioada
04 apilie –13 apilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 763/2015 pentru
aprobarea Planului de Management şi a Regulamentului Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”.
e) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice ( sânger, novac,
cosaş) se pot reţine în vederea valorificării.

=====================================================

Documentul integral poate fi gasit aici !

=====================================================

 • Concluzii pe scurt:

tabel-proh

 

 

 

 

 

 

 

 

PESCUIT SPORTIV 2017

PERMISE PESCUIT SPORTIV 2017

Avand in vedere “anularea” celor 120 de taxe, si a confuziei create de noua guvernare, am incercat sa aflam cat mai multe despre conditiile de pescuit din 2017. Din pacate site-ul ANPA ofera un scurt anunt informativ, si anume:

Până la emiterea de către Agenția Naționala pentru Pescuit și Acvacultura a permiselor de pescuit recreativ pentru anul 2017, pescuitul recreativ in habitatele piscicole naturale, cu excepția Rezervației  Biosferei Delta Dunării, se va desfășura pe baza permiselor de pescuit recreativ care au avut valabilitate in anul 2016.

Fire Intinse !

Montura pentru stiuca cu pestisor viu

Pentru ca tot este sezonul stiucii ne-am gandit sa va prezentam o montura simpla cu pluta culisanta pentru stiuca avand ca momeala pestisor viu. Montura se poate face direct pe linia principala, sau se poate face separat conectandu-se apoi cu ajutorul unei agrafe la linia principala.

Nu am folosit decat doua vartejuri, unul triplu si celalalt simplu, din cauza ca mai multe astfel de elemente vor implica mai multe noduri si se poate diminua rezistenta monturii., sau se va incurca mai usor !

Plumbul este de 10-15 g. iar pluta va avea o portanta de 20-30 g. Pluta trebuie sa fie mare, asemanatoare unei balize pentru a putea fi observata mai usor.

Adancimea se regleaza mutand cele doua opritoare de cauciuc in pozitia optima. In loc de opritoare de cauciuc se poate folosi nodul stopper.

linie

Struna va fi obligatoriu metalica. Montura am folosit-o pe canale cu debit mic.

Cu toate ca a s-a incercat capturarea stiucii, s-au prins cu aceasta montura si cativa bibani capitali si salau.

Fire intinse !

 

 

Momeala vie in Delta Dunarii

Vizitarea Deltei Dunarii implica aproape intodeauna achizitionarea de momeli pentru pescuit. Tulcea este considerata poarta de intrare in delta, prin urmare numarul magazinelor de pescuit este pe masura. Cel mai important loc in care veti gasi momeli este zona giratoriului din “bariera Mahmudiei”. Daca opriti in Tulcea si intrebati de “bariera Mahmudiei” este aproape imposibil sa nu fiti directionat de localnici catre acest loc.

Aici veti gasi vreo 7-8 magazine cu articole de pescuit. Urmariti harta atasata pentru o mai buna orientare.

Pentru mai multe informatii puteti lasa comentariu mai jos.

Fir intins !

mmv

Cum sa faci rapid o taparina

Va prezentam in continuare modul in care in cateva minute puteti avea o taparina ieftina si buna. Se folosesc materiale usor de gasit, fir de nylon, ace, oja si … o punga de cafea.

Modul de legare este prezentat in videoclipul de mai jos, imaginile sunt usor de inteles.
Spor la mesterit:

.

Aromatizare Porumb – Experiment

Daca recent citeam ca o tanara a reusit sa obtina o vopsea de par combinand balsam si suc concentrat, iata ca acum vom afla despre efectele concentratului de suc asupra porumbului. Dar mai intai o poza cu domnisoara asa pentru delectare:

ladyG

Am incercat pe o cantitate mica de porumb de conserva, am umplut un recipient de aproximativ 200 ml cu porumb, iar peste acesta am turnat un plic de suc concentrat de capsuni. Am pastrat si o mica cantitate de suc propriu din conserva, apoi am agitat bine si iata rezultatul:

porumb1

porumb2

Porumbul a capatat o culoare rosie si o aroma foarte puternica. Am inteles de pe unele forumuri ca acest concentrat se folosea la aromatizarea mamaligii prin 1990. Oricum la capitolul aspect este de nota 10 insa din pacate nu am reusit sa testez in realitate aceasta combinatie din cauza prohibitiei. Imediat ce voi iesi la o partida de pescuit voi testa.

Fir intins !

Capcana Coropisnite

Pentru capturarea coropisnitelor se poate folosi o capcana improvizata dintr-un recipient de plastic. Se procedeaza simplu, se taie partea de sus a recipientului si se aseaza cu gaura in jos, asemenea unei palnii. Apoi se toarna in recipient bere, dar nu foarte mult deoarece coropisnitele se pot ineca. Jumatate de centimetru inaltime este suficient.

Apoi intreaga capcana se ingroapa in sol, lasand un mic spatiu de la nivelul solului si pana la buza de sus a capcanei, tot aproximativ jumatate de centimetru.

Succes !

capcana_coropisnite